Toernooien

In het kader van de nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is het vooralsnog niet mogelijk uitslagen van toernooien te publiceren. Voor onze leden zijn die te vinden in ons clubblad.

Graag verwijzen wij u naar de volgende pagina’s, waar u de data en (daar waar van toepassing) de inschrijfmogelijkheden van de diverse activiteiten kunt vinden:

 

Woensdagmiddagmixen klik hier
Vrijdagavondtoernooien klik hier
ZomerStadsCompetitie / WinterStadsCompetitie Helmond klik hier
Interne toernooien klik hier
Clubkampioenschap klik hier
Stadstoernooien klik hier
Uitwisselingen klik hier
Bondstoernooien klik hier
Nationale Petanque Competitie klik hier
District Zuid-Oost klik hier