· NPC

In het kader van de nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het vooralsnog niet mogelijk uitslagen van de NPC te publiceren. Voor onze leden zijn die te vinden in ons clubblad.