In het kader van de nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het vooralsnog niet mogelijk foto’s van onze activiteiten te publiceren.