Privacybeleid

Privacybeleid PV Littie of Littienie
PV Littie of Littienie, gevestigd aan de Braakse Bosdijk 5, 5703 HZ Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
PV Littie of Littienie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich aanmeldt als lid van de vereniging, en/of omdat u zich aanmeldt voor deelname aan door ons georganiseerde toernooien. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Bankgegevens
Licentie-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.littieoflittienie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
PV Littie of Littienie verwerkt uw persoonsgegevens in een afgeschermde ledenadministratie. De gegevens worden gebruikt om:

De ledenadministratie te kunnen voeren en contributiegelden te innen
Contact met u op te kunnen nemen; telefonisch en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post)
Uitslagen op de website en in Le Carreau te plaatsen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
PV Littie of Littienie bewaart uw persoonsgegevens,

Voor de boekhouding 7 jaar. Wettelijke bepaling belastingdienst.
Voor dossiers 7 jaar.
Voor de correspondentie 7 jaar.
Na einde lidmaatschap worden alleen de naam en op dat moment bekende adres gegevens opgeslagen voor eventuele latere doeleinden zoals een jubileum van de vereniging
.

Delen van persoonsgegevens met derden:
PV Littie of Littienie verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken:
PV Littie of Littienie maakt op haar website geen gebruik van een analytische cookie die het websitebezoek meet voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
secretariaat.littieoflittienie@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
PV Littie of Littienie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretariaat.littieoflittienie@gmail.com

PV Littie of Littienie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van uw browser.
Links naar andere sites
Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Aanpassen privacy beleid
PV Littie of Littienie houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.
Wij adviseren dan ook regelmatig het privacy beleid document te raadplegen.