In het kader van de nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is het vooralsnog niet mogelijk uitslagen van de clubkampioenschappen te publiceren. Voor onze leden zijn die te vinden in ons clubblad.

ZomerClubKampioenschap 2018

Helaas vervalt het ZCK 2018 vanwege onvoldoende aanmeldingen.